GREAT WHITE HOPE
DAY SIX
Portland, OR
884 mi
DAY FIVE
Madera, CA
778 mi
TUSCON
ARIZONA
3 days
DAY FOUR
Tucson, AZ
703 mi
DAY THREE
Ft Stockton, TX
685 mi
DAY TWO
Lake Charles, LA
707 mi
DAY ONE
Atlanta, GA
735 mi